Nghề nghiệp

Gia nhập đội ngũ Vhouse cùng chúng tôi

Tham gia cùng Vhouse để tạo ra những trải nghiệm tốt nhất cho việc cải tạo và thiết kế nhà. Văn hóa kinh doanh thân thiện cùng bầu không khí gia đình ấm áp tại Công ty sẽ làm cho cuộc sống tại Vhouse thêm bổ ích và thú vị.

Chúng ta là một gia đình

Chúng ta sẽ là một Team Work cùng làm việc theo nhóm và hợp tác để hoàn thành công việc. Chúng ta khiêm tốn, chúng ta sẽ chăm sóc lẫn nhau và chia sẻ cuộc sống của chúng ta tại nơi làm việc ở Công ty.

Chúng ta xây dựng tương lai

Chúng ta sáng tạo, đổi mới và không ngại thử thách những điều mới. Chúng ta nắm lấy những ý tưởng khác nhau và là những người có tầm nhìn khác biệt và nỗi bật.

Chúng ta làm cho mọi thứ xảy ra

Tại Vhouse, chúng ta là một Công ty với những người giải quyết vấn đề. Chúng ta xử lý vấn đề linh hoạt và nhận được kết quả nhanh chóng.