Chính sách bảo hành

Các sản phẩm sẽ được bảo hành bởi Vhouse và nhà sản xuất.

Thời hạn bảo hành

Tính từ lúc giao hàng (dựa vào chứng từ giao hàng)

Căn cứ vào thời gian ghi trong phiếu bảo hành của Vhouse hoặc của nhà sản xuất gửi cho khách hàng.

Căn cứ vào thời gian sản xuất của sản phẩm (in trên nhãn đính kèm sản phẩm)

Cách thức bảo hành

Đổi mới sản phẩm, bảo hành 1 đổi 1

Sửa chữa sản phẩm hay linh kiện bị hư hỏng.

Thay thế sản phẩm hay linh kiện bị hư hỏng,

Việc bảo hành sẽ không bao gồm các chi phí phát sinh

Điều kiện bảo hành

Sản phẩm được lắp đặt, vận hành và sử dụng đúng với các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bể vỡ hay bị tháo rời. Khách hàng có quyền từ chối nhận sản phẩm không đạt yêu cầu do các nguyên nhân liên quan tới vận chuyển (bao bì hư hỏng, sản phẩm bể vỡ, móp méo, …). Mọi khiếu nại liên quan đến vấn đề này phát sinh sẽ được Vhouse xem xét.

Liên hệ bảo hành sản phẩm

Khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline để được xử lý kịp thời. Nội dung yêu cầu bảo hành cần có các thông tin sau:

  • Tên khách hàng, thông tin người liên lạc.
  • Số hợp đồng hay chứng từ giao hàng hay phiếu bảo hành có liên quan
  • Tên sản phẩm yêu cầu bảo hành
  • Số lượng lắp đặt, số lượng hư hỏng.